m1

Man är den man är. En 58 årig fotograf fortfarande med glimten i ögat. Det är i den dokumentära andan jag känner mig som mest hemma. Efter Fotohögskolan i Göteborg på 80-talet har jag arbetat på ett par dagstidningar. År 2000 bestämde jag mig för att bli min egen. Är väldigt allround i mitt fotograferande. Jag anser att det är befruktande att göra olika saker. Det framgår i gallerierna jag visar på hemsidan här.

Till Gotland gick resan från Göteborg 1988. Ingenting jag ångrar. Ett Sverige i miniatyr där nästan allt man behöver finns. De första åren var lite tuffa med dyra flygbiljetter och långsamma färjor till fastlandet. Idag tror jag att jag tar mig till Stockholms centrum lika snabbt som en Huddingebo som sitter i bilköer. För att vara lite skrytsam bor och arbetar jag i den bästa av två världar.

Att alla är fotografer är en devis som förekommer flitigt numera. Många kan slå i en spik, men alla kan inte slå i den rakt. Det är med bildinnehåll och den övriga tekniska kvalitén jag kan erbjuda fullgoda jobb. Jag sätter stort värde på att i ett tidigt skede bli delaktig i uppdraget jag får. Att tillsammans med kunden hitta kreativa lösningar.

Mitt timpris är 895:- /tim. Minimitid för alla fotouppdrag är två timmar. Tid för bildbehandling vid behov tillkommer.